دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۵

متاسفانه بار دیگر قهر و خشم زمین درقالب زمین لرزه عده ای از همیهنانمان را از ما گرفت تارنمای مرد پیر نهایت تاسف و تاثر خود را نسبت به این واقع اعلام میدارد ..وامیدوار است که اینبار مسولان جمهوری مهر پرور دست یاری به این همیهنان دراز کرده و از بازماندگان این واقع به طور شایسته ای حمایت کنند و سریعا سرپناه و مایحتاج انان را فراهم اورند از تمامی دوستانی که در خطه لرستان زندگی میکنند عاجرانه تقاضا دارم به یاری بازماندگان این واقعه بشتابند و با کمکهای مادی ومعنوی خود به صورت مستقیم از انان حمایت کنند

منابع عکسها خبرگزاریهای ایسنا ایلنا رویترز وفرانسه