پنجشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۵

اعتراض به خبرگزاری ميراث فرهنگی و رييس پژوهشکده باستانشناسی

جمعه چهارم فروردين 1385
خبرنگار سايت ميراث فرهنگی، که مدعی مستقل بودن از دستگاه های دولتی است، با آقای دکتر مسعود آذرنوش، رئيس پژوهشکده باستانشناسی کشور، در مورد حوادث سال 1384 از ديدگاه باستانشناسی می توانست متنی قابل توجه باشد. آقای دکتر آذرنوش از بالا گرفتن سطح کاوش های باستانشناسی از يکسو، و توجه دستگاه های اجرائی عمرانی به جوانب مربوط به ميراث فرهنگی، از سوی ديگر، اظهار کمال رضايت کرده اند. اين موضوع البته که جای خوشحالی بسيار دارد. نکته جالب در گفتگوی مزبور اين بود که تقريباً همه اين دست آوردها، هر يک بصورتی، به ماجرای پاسارگاد و تنگه بلاغی برمی گشت. آقای دکتر آذرنوش دست آوردهای باستانشناسی را اينگونه بيان می کند: ادامه مطلب را اینجا بخوانید :ادامه اگر تا به حال عضو انجمن نجات پاسارگاد نشده اید هم اکنون عضو شوید:ادامه اگر تا کنون نامه سر گشاده برای حفظ پاسارگاد را امضا نکردید هنوز دیر نشده است : ادامه