شنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۵

سردار قادسیه نیز رفت

صدام اعدام شد!
من از اعدام متنفرم ؟
امیدوارم سید علی نیز درس عبرت بگیرد
فیلمی از اخرین لحظات صدام هنگامی که طناب دار بر گردنش انداخته می شود.
و همچنین فیلم کامل لحظه اعدام صدام وجسد او پس از اویخته شدن از طناب دار همراه با خواندن دعای فرج امام زمان ؟
که توسط اعدام کنندگان پیش از دار زدن او خوانده می شود ؟
متاسفانه فیلم از روی سرور اصلی حذف شده جهت دانلود فیلم اعدام به صورت کامل از پیوند زیر استفاده کنید.