شنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۵

ائتلاف کثیف

در حالی که احمدی نژاد دوران افول خود را میگزراند وتهدیدات خارجی به اوج خود رسیده نظام حاکم در پی راهکاری برای رهای از شر ایجاد شده توسط دولت نهم به هر دری می زند خبر که در روزنامه فایننشیال تایمز، به نقل از بهزاد نبوی منتشر شد حاکی از ایجاد ائتلاف بین خاتمی و رفسنجانی علیه دولت نهم می دهد و همچنین خبرهای در خصوص جمع اوری امضا در مجلس شورای اسلامی نشان از عزم گروهی می دهد که درپی شدت گرفتن فشارهای خارجی به دنبال روزنه ای برای گفتگو مستقیم با جامعه جهانی میگردنند و حاظر به قربانی کردن احمدی نژاد هستند ؟ هرچند که تا کنون رهبر رژیم ایران موضع ای علیه دولت نهم نگرفته و همین عدم واکنش شخص ایشان نشان از حمایت از احمدی نژاد میدهد در واقع احمدی نژآد عروسکی است که عقاید و اندیشه های رهبروحامیان اش را ترشح میکند. ایجاد ائتلاف و طرح احتمالی استیضاح ویا بازخواست از ریس جمهوری ایران را باید به حساب تصفیه درونی داخل نظام نوشت ، که با شکست خوردن دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی و احتمال رویا روی مستقیم جامعه جهانی و به خطر افتادن ارکان نظام واکنش طرفین را بر انگیخته ، احتمال حمله نظامی و سرنگونی رژیم علیرغم هوچیگری های احمدی نژاد توسط جناح های دوراندیش به شدت جدی گرفته شده وبرای پایداری حکومت منحوس دست به کار شده اند، مطمینا در صورت ادامه مناقشات در عرصه جهانی خود رهبر معظم نیز به این ائتلاف خواهد پیوست تا با ظاهر شدن وجه دیگری از نظام که همانا مدارا با جامعه بین الملی است حکومت منحوس خود را پایدار کند ، هرچند این پایداری ممکن است منجر به ازدست دادن قسمتهای از ارکان قدرت توسط ایشان شود، وجناح دوراندیش را که مدتی است از عرصه قدرت به دور مانده پرقدرتر کند،به طور مشخص سهیم کردن رفسنجانی و اصلاح طلبان در این شرایط و رو کردن چهره دیگری برای ادامه ریاست جمهوری ویا تغیر مواضع در برنا مه غنی سازی تنها حربه ای است که در شرایط کنونی به نظر میرسد توسط عاقلان نظام در حال پی گیری واجرا است . ائتلاف کثیفی که صرفا برای ادامه حکومت در حال شکل گیری و اجراست. باید به انتظار نشست ودید که ایا حامیان سیاست اول حکومت یعنی ادامه غنی سازی و به دست اوردن فرصت تا رسیدن به بمب نجات بخش در این عرصه موفق خواهند شد ویا عاقلان حکومت خواهند توانست با فریب جامعه بین الملی شرایط را برای مذاکره با جامعه جهانی مهیا کنند ...