یکشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۴

دوستان عزيز
: دوستان ما ” كميته بين المللي نجات ايرانيان” بعد از اطلاعيه اي كه براي نجات جان نازنين داده بوديم شروع به يك كمپينگ بزرگ براي نجات جان او از دست ديو سيرتان حاكم بر ميهن اسيرمان ايران نموده اند لطفا در پخش و تكثير آن اقدام كنيد مهري اميري Internationale Deliver Committee for Iranian اعدام نازنین دختر نوجوان 17 ساله را در ایران متوقف کنید ! او تنها در مقابل کفتاران متجاوز بسیجی های فاشیست از خود دفاع نموده است! آزادگان جهان ! برابر اخبار منتشره ، بیداگاه رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران حکم اعدام دختر نوجوان 17 ساله ای بنام نازنین را صادر نموده است . جرم نازنین این است که که در دفاع ازشرافت خود در مقابل 3 تن از بسیحیان ( پیراهن سیاهان رژیم ایران) فاشیست جمهوری اسلامی ایران که قصد تجاوز به وی را داشتند مقاومت نموده . این سه تن بسیجی قصد داشتند که نازنین را در جاده اکبر آباد کرج مورد تجاوز جنسی گروهی قرار دهند. نازنین در این رابطه اقدام به دفاع از خود نموده امری که حق طبیعی او است اما، از نظر ملایان حاکم بر ایران گناهی نابخشودنی محسوب میگردد. جرم ا و تنها دفاع از خود است. دختر 17 ساله ایرانی در مقابل متجاوزین جنسی وابسته به ارگان سرکوب بسیج سپاه انقلاب ( اس اس های رژیم ایران ) فاشیستهای مذهبی مقاومت میکند و در دفاع از خود اجبارا به استفاده از ( چاقوی جیبی) مبادرت مینماید . در نتیجه یکی از بسیجیان متجاوز از ناحیه دست زخمی میگردد و نازنین فرار میکند و سعی میکند که خود را نجات دهد. اما بسیجیان فاشیست رژیم ایران او را با موتورسیکلتهای دولتی متعلق به ارگانهای سرکوب مورد تعقیب قرار داده بودند. اینبار نازنین چاقوی جیبی خود را در حال دویدن و بی هدف به پشت سر خود پرتاب میکند که به متجاوز بسیجی برخورد میکند. این متجاوز جنسی وابسته به حکومت ملایان جنایتکار ایران به بیمارستان منتقل میشود اما در بیمارستان جان خود را از دست داده است ! نازنین دختر نوجوان 17 ساله ایرانی یکی از میلیونها قربانی سرکوب سیستماتیک زنان در ایران است . او در جلسه محاکمه اش بارها روی این موضوع تاکید نموده که تنها قصد دفاع از خود در مقابل متجاوزین جنسی را داشته است و قصد قتل عمد را نداشته است . علیرغم بارز بودن دفاع از خود این دختر نوجوان ایرانی در مقابل متجاوزین جنسی، رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود این بار نیز با محکوم کردن نازنین به اعدام نوع آشکار سرکوب زنان را بنمایش گذارد. قاضی بیدادگاه رژیم ایران خطاب به دختر نوجوان ایرانی گفته است " تو را اعدام میکنیم تا درس عبرتی باشد برای دیگر زنان !" آری این قاضی هم میخواهد با اعدام نازنین به زنان دیگر بیاموزد تا اگر مورد تجاوز بسیجیان و پاسداران رژیمش قرار گرفتند حق دفاع از حیثیت و شرافت خود را ندارند درست به همانگونه که اسلاف فاشیستش در اروپا در تجاوز به زنان و دختران انجام میدادند. از طرف دیگر از نظر این ملایان آدمکش بر طبق قوانین مجازات اسلامیشان که در کشور ایران اجراء میگردد اگر زنان هم مقاومتی در مقابل متجاوزین ننماید آنها را به سنگسار محکوم میکنند. آنچنان که با دهها زن و دختر ایرانی انجام دادند و می دهند. آری این است منطق فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران . ما بنام آزادی و حقوق بشر از تمامی انسانهای آزاده در گیتی استمداد میطلبیم ! به یاری نازنین دختر 17 ساله ایرانی بشتابید! اجازه ندهید او را اعدام کنند! نازنین تنها در مقابل متجاوزین بسیجی از خود دفاع کرده است و این حق طبیعی هر انسانی است که از حیثت و شرف خود در مقابل متجاوزین مقاومت و از خود دفاع نماید. برای نجات جان این دختر نوجوان ایرانی اقدام کنید و با ارسال فاکس و یا ایمیل به مقامات قضائی رژیم جمهوری اسلامی ایران و برگزاری آکسیون های اعتراضی نسبت به جنایات رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و صدور حکم اعدام برای نازنین 17 ساله اعتراض نمایند. توقف اعدامها را در ایران خواستار باشید. کمیته بین المللی نجات ایرانیان IRAN SOS کمیته بین الملی نجات ایرانیان IRAN SOS WUK / Währingerstrasse 59 – 1090 Wien Austria Tel : 004314034755 http://www.iransos.com/