دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۵

روانپریشی بیمار

در قسمت کامنت های خود دوستی پیغامی گذاشته بود و خبری از یک روانپریش داده بود که توهینی بزرگ به مردمان سرزمین پارس و تاریخ و تمدن انها البته به صورت بسیار زیرکانه به انتشار در اورده . با رفتن به ادرس شخص روانپریش حسين فيض‌الهي وحيد که نمیدانم کدامین مجنون سرا به ان روانپریش مدرک دکترای افتخاری عطا کرده است ..لازم دیدم که دوستان بزرگوار و اندیشمند وبلاگ نویس را نیز در جریان این دسیسه و ترفند قرار دهم ..وخواستار ان شوم که یاران مرد پیر و مخاطبان ان توسط نامه الکترونیکی به ان موجود روانپریش وصد البته زیرک اعتراض کرده ..و خواستار پوزش خواهی ان موجود شوند ..هرچند ایشان به صورت کاملا زیرکانه و با حیله و ترفند تراوشات ذهن بیمار خود را بیان کرده اند .امیدوارم این موضوع ازطرف دوستان جدی گرفته شود ..وشاهد اعتراضات دوستان بزرگوارم باشیم .. پاینده ایران و روح بزرگ کوروش