جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۵

باز زن ستیزی

پنجشنبه هفدهم فروردين 1385 باز زن ستیزی از اعدام فاطمه حقیقت پژوه جلوگیری کنیم درهمین باره...... بیانیه انجمن دفاع از حقوق زنان فاطمه چه کرده است؟ تائيد دوباره حکم اعدام فاطمه حقيقت پژوه توسط ديوان عالي کشور، باعث شروع تلاشهاي گسترده گروههاي مختلف براي جلوگيري از اعدام اين زن شده است. سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي، خواستار لغو حكم اعدام حقيقت پژوه شده است. بنا به نوشته سايت حكومتي آفتاب روز شنبه 12 فروردين، فاطمه حقيقت پژوه در سال 81، فردي به نام بهمن را كه با ازدواج موقت با او زندگي مي كرده است، به دليل تجاوز به دختر 15ساله خود، به قتل رسانده است. فاطمه‌ پس از جداشدن از همسرش با بهمن که چهارسال از وي کوچکتر بوده به صورت موقت ازدواج مي کند. او در جلسه دادگاه در دفاع از خود مي گويد: بهمن معتاد بود و در هفته‌ چند روز به‌ خانه‌ من‌ مي‌آمد. اما چند وقتي بود كه‌ فهميدم‌ بهمن‌ به‌ دختر بزرگم‌ كه‌ 15 ساله‌ بود نظر دارد. خيلي نگران‌ اين‌ موضوع‌ بودم‌ تا اينكه‌ يك‌ شب‌ بهمن‌ به‌ من‌ گفت‌ كه‌ دخترت‌ را در قمار باخته‌ام‌ بايد او را پيش‌ دوستم‌ ببرم‌. از اين‌ حرفش‌ بسيار ناراحت‌ و عصبي شدم‌ و دعواي سختي با او كردم‌. فاطمه مي افزايد:"نيمه هاي شب متوجه‌ شدم‌ بهمن‌ به دخترم تجاوز کرده است. بهمن را به زور از اتاق دخترم بيرون بردم و بعد از بحث شديدي که بين ما درگرفت، او با خيال‌ راحت‌ و خونسرد به‌ اتاق‌ ديگري رفت‌ تا مواد مخدر مصرف‌ كند. خشمم‌ دوچندان‌ شد. روسري‌ام‌ را برداشتم‌ و دور گردنش‌ انداختم‌ و آنقدر فشار دادم‌ تا جانش‌ درآمد." فاطمه‌ حقيقت‌پژوه‌ از سوي قاضي شعبه‌ 1601 دادگاه‌ جنايي تهران‌ به‌ اعدام‌ محكوم‌ شد و ديوان‌عالي رژيم حكم‌ اعدام‌ او را تاييد كرد. اما در اثر اعتراضات داخلي و بين المللي، رژيم اعدام او را متوقف كرد و پرونده او‌ بارديگر تحت‌ رسيدگي قرارگرفت‌ اما با گذشت‌ بيش‌ از يك‌ سال‌ از توقف‌ اجراي حكم‌ اعدام‌ فاطمه،‌ سرانجام‌ در 24اسفندماه ديوانعالي رژيم حكم‌ اعدام‌ فاطمه‌ را بار ديگر تاييد كرد. هم اکنون علاوه بر انتشار بيانيه سازمان عفو بين الملل، نسبت به اعدام فاطمه حقيقت پژوه، برخي فعالين حقوق زنان با تهيه يک طومار و قرار دادن آن بر اينترنت، در تلاش براي جمع آوري امضا در حمايت از اين مادر 35ساله هستند تا از اعدام او که براي دفاع از دخترش در برابر تجاوز مردي را به قتل رسانده جلوگيري کنند.13/1/85 منبع انجمن دفاع از زنان