دوشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۵

سکوت نکنیم

محمد چعب پور، عبدالامير فرج الله چعب، خلف خذيری و عليرضا عساکره چهار متهم به بمب گذاری درشهر اهواز روز چهارشنبه اعدام شدند. این چهار نفر و سه تن دیگر که در ماه گذشته اعدام شدند،صدور حکم اعدام برای این جوانان احوازی و بلوچ ازنظر من در شرایطی نا عادلانه ودر دادگاهی مجهول صورت گرفته این در حالی است که در رابطه با این پروند ه، چندین نفر دیگر نیز زیر حکم اعدام به سر میبرند.اقایان حقوق بشری وبلاگ نویس که با به زندان رفتن 24 ساعته فعالان امور زنان دنیا را روی سرخود می گذارید.سکوت شما در مقابل اعدامهای نا عادلانه ومرموز در اهواز و بلوچستان خیانتی است نصبت به تریبونی که در اختیار دارید. اعدام به هر دلیل ولو گناهکار بودن مجرم امری غیر انسانی و به دور از تمدن بشری است. امروز جوانان اهوازی وبلوچ فردا جوانان طهرانی وفارس کرد ولرو گیلک ........