یکشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۶

آسفالت کاران مقدس

چند روز گذشته خبری در خصوص صدور حکم اعدام برای روحانی ساده دل﴿ بروجردی﴾ با اتهاماتی نظیر سوءاستفاده از احساسات مذهبی وایجاد فرقه غیر قانونی مذهبی تا رابطه بابیگانان در رسانه ها منتشرشد ، هرچند که این خبر وصدور چنین حکمی باز در همان رسانه ها تکذیب شد!ولی در روزهایی که اجرای مجازات آ فتابه ای و عدالت اسلامی به صورت علنی در رسانه های دولتی در مفابل سکوت تمامی نهادهای حقوق بشری خودنمایی می کند صدور چنین حکمی در سرزمین نایبان پیغمبر نه تنها غیر عادی نیست بلکه این سوال را به وجود می اورد که چرا صدور چنین حکمی با تاخیر اعلام شده ؟! سوء استفاده از احساسات مذهبی البته به شکل غیر دولتی و حکومتی امری است خصوصی و تحت انحصار که صرفا به خود اقایان تعلق دارد با پیشینه ای طولانی، از شعار کشیدن جاده از کربلا تا بیت المقدس تا فراهم اوردن مقدمات ظهور اقا توسط محمود احمدی نژاد ونیابت امام زمان توسط رهبران انقلاب که هرگزعایدی جز تباهی وویرانی برای ایران نداشته وصرفا ابزاری برای بقایی حکومت در دست دولتمردان بکار رفته ! از دوران جنگ تحمیلی که کرورها جوان ایرانی برای بخشیده شدن گناهان ناکرده و به امید ازاد کردن قدس و حوریان بهشتی در انتظار سینه خود را در مقابل گلوله های صدام ملعون سپر کردنند، تا خونین شهر شدن خرم شهرمان در شرایطی که با حفظ کیان میهن می توانستیم برنده واقعی جنگ باشیم ولی نه تنها هرگز برنده واقعه نشدیم بلکه آسفالت کاران جاده کربلا تا بیت المقدس با بهره گیری از احساسات مذهبی و شرایط بحرانی آن زمان برای حقظ انقلاب تنها موجبات ویرانی بخش عظیمی از ایران را فراهم اوردند که با گذشت سالها هنوز اثار و تبعات ان به وضوح قابل مشاهده است ، هر چند در شرایط ان زمان وعدم وجود تنوع در میان رسانه های ارتباط جمعی و تکنولوژی پیشرفته جهت انتشار افکار روشنفکران و مخالفان شاید هرگز صدای مخالفان یه گوش نرسید ویا با گلوله های سربازان همیشه گمنام در هیاهوی جنگ در نطفه خفه شد .اینبار نیز با در خطر اقتادن حکومت مقدس اقایان بار دیگردر حالی که کمتر جوان ایرانی به بخشیده شدن گناهانش می اندیشد نایبان مقدس با علم کردن جاده ای دیگر در صدد هستند که برای حفظ حکومت خود نه استقلال وتمامیت ارضی ایران دست به افتتاح جاده ای دیگر بزند با نام از نظنز نا بیت المقدس که مطمینا بار دیگر انچنان ضربه به پیکر ایران خواهد زد که سر اخر تمامی ایران را باید خونین شهر بنامیم ! هر چند که نه ان جاده نه این جاده هر گز به جایی نخواهد رسید و نه اقایی ظهور خواهد کرد چه با بمب مقدس چه بی بمب مقدس اقایی که نایبی چون رهبر معظم انقلاب دارد جاده سازی چون احمدی نژاد یک جایی کارش لنگ است ...

برچسب‌ها: