سه‌شنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۴

هشت مارس برگ زريني از مقاومت و ايستادگي زنان

هشت مارس برگ زريني از مقاومت و ايستادگي زنان و ننگي براي متحجرين و استثمارگران هشت مارس روز فرياد زناني است كه با استقامت خود ، آزادي و رهايي را طلب ميكنند و به يقين آنرا به دست خواهند آورد. آغاز راه رهايي از هنگامي است كه باور كنيم هيچ كس نمي‌تواند مانع رهايي زني بشود كه اراده كرده است آزاد زندگي كند، آزاد از تمامي قيد و بندهايي كه به‌خوبي آن را مي‌شناسيم. ولي نظام حاكم در مناسبات بين انسانها بر مرزبندي جنسي و دوگانگي زن و مرد تأكيد دارد. نتيجة بلافصل اين ديدگاه, هژموني ابدي مرد بر زن است. اما ما بر يگانگي انساني زن و مرد به‌عنوان انسان آگاه و آزاد و مختار و مسئول تأكيد ميكنيم، كه نتيجه بلافصل آن نيز برابري و آزادي مردان و زنان ايراني است. در انديشه كثيف و متعفن ملاها ، ارزشگذاري و به عبارت ديگر خوب و بد و ثواب و گناه ، بر اساس مرزبندي جنسي و ايدئولوژي جنسيت است. زشت‌ترين و نابخشودني‌ترين گناهان، خطاهاي جنسي هستند و متقابلا تقوا و پاكدامني هم اساسا به تنزه جنسي سنجيده مي‌شود. يعني مقوله گناه و ثواب و پاكدامني يا فساد, كمتر به پهنة سياسي و اجتماعي ربط پيدا مي‌كند. رواج اين ملاك در جامعه، ديوارهاي مرزبندي جنسي را بلندتر، قطورتر و فراگيرتر مي‌كند. واپسگرايان دين فروش، دنيا و آخرت را صرفا از پشت يك عينك جنسي مي نگرند و اين فرهنگ متحجرانه را در جامعه گسترش ميدهند. چون دراين نگرش ضد انساني ، تنها و تنها مرزبندي جنسي اصالت دارد, انسان در مقابل گناهان و خطاهاي فردي خويش دائما در زير يك سقف بسته قرار داشته و هر چه بيشتر به درون خودش فرو مي‌رود و در ضعف و تزلزل دائمي، مقهور و مغلوب شرايط و اجبارات پيرامون خود مي‌شود. اما ما معتقديم، انسان ، در برابر هستي مطلق, يعني خدا مسئول است و در مورد خطاهاي فردي، اصل بر عفو و رحمت است. جنايت و خطاي نا بخشودني در ديدگاه ما و حتي اسلام دمكراتيك و انقلابي، زير پا گذاشتن اصول و ارزشهاي انساني است، و در اسلام واقعي گناهان كبيره شامل موارد زيراست: يأس و نوميدي از رحمت خدا، قتل نفس، خوردن مال يتيمان و بي پناهان و مردم محروم جامعه ، جادوگري و شيادي(دجاليت)، رباخواري، فرار از جهاد (يعني عدم مقاومت در مقابل ظالمان و ستمگران) و تهمت زدن به زنان. پس همانطور كه مي بينيد در اسلام هيچگاه گناه مطلقه خطاي جنسي نبوده و نيست و اين متحجرين حاكم هستند كه همه چيز را در دستگاه جنسي تبيين و تحليل ميكنند. تا با اهرم جنسيت بتوانند جامعه را به ركود و انفعال بكشانند و در پس پرده دين بدترين اعمال حيواني را مشروعيت مي بخشند . طوري كه نواميس اين ميهن را در بازارهاي كشورهاي منطقه به فروش مي رسانند و يا بخاطر دفاع از ناموس در برابر يك پاسدار و يا وزارت اطلاعاتي ، دختران و زنان معصومي را كه در مقابل اين نابكاران به دفاع برخاسته اند به اعدام محكوم ميكنند تا درس عبرتي شود براي بقيه زنان ! كساني كه قبل از حكومت آخوندها در زمان شاه را به ياد داشته باشند و يا شنيده باشند، بخوبي اين حقيقت را اذعان ميكنند كه در آن روزگاران حتي ، شاه در اوج ديكتاتوري ، دستگاه خويش را بر پايه جنسيت صرف استوار نكرده بود و جامعه به مراتب سالمتر از وقتي بود كه آخوندهاي دين فروش روي كار آمدند و همگان شاهد اين واقعيت هستند كه پشت پرده حجاب بالاين فجايع را حكام از خدابيخبر بر سر جامعه و بخصوص زنان آوردند. پس بايد به حكام كنوني گفت: آي سالوسيان رياكار ! شمايان خود با جنايتها و زن‌ستيزيتان، تنها انتخاب موجود را در مقابل زنان آگاه اين ميهن قرار داده ايد و به‌طور محتوم به‌دست زنان رها‌شدهٌ ايران از صحنهٌ تاريخ جارو خواهيد شد! زنان ايران زمين اگر به اين واقعيت ايمان بياورند كه چگونه اين نظام متحجر آنان را به بند و انقياد كشيده و انرژي هاي متكاثف زنان را قفل نموده است ، چون تير از چلهٌ كمان بندها رها خواهند شد و به سمت آسمان آزادي پر خواهند كشيد.و اگر زنان ما به چنين آگاهي اي برسند ، بدون شك انرژي و نيروي آزاد‌شده توسط آنها همان عامل تعيين‌كننده‌يي خواهد بود كه نه‌فقط طومار حيات و فرهنگ آخوندها را در‌هم مي‌پيچد، بلكه پايداري آزادي در ايران فردا را هم تضمين مي‌كند. حكام فعلي ، هر‌چه در چنتهٌ ارتجاعي و قرون‌وسطايي خود از وحشيگري و زن‌ستيزي و ستم داشتيد، بر‌سر زن ايراني آورديد. ولي واي به روزي كه اين نيروي تاريخي عظيم آزاد شود و آنگاه خواهيد ديد كه دودمان متحجرين حاكم را اين زنان آگاه به آتش خواهند كشيد. این زن، ای من ، بر کمر دستی بزن برخیز از جاجان به کف داری، همین بس بهره از دار و ندارت! انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران- مهري اميري anjomanzananazadeh@yahoo.com 3/11/84