چهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۵

ایدز اسلامی

دوشنبه بيست و يکم فروردين 1385
مشغول تماشای یکی از شبکه ها ی صداو سیمای جمهوری اسلامی بودم که یک اگهی در جهت اگاهی دادن در مورد بیماری مهلک ایدز پخش می شد ؟! ودر ان نسبت به موارد انتقال بیماری هشدار داده می شد ؟! بنده به شخصه برای اولین بار بود که این برنامه را در ان شبکه وزین مشاهده میکردم ولی اما باتوجه به راهای انتقال این بیماری و هشدارهای ان شبکه وزین چند نکته مبهم برای بنده به وجود امد ..اول نظر شما را به محتویات ان اگهی جلب میکنم .. راهای انتقال بیماری ایدز به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی : 1. حجامت .. 2. سرنگ مشترک. 3. استفاده از تیغ ..مشترک .. والبته درمورد علایم بیماری هم توضیحاتی داده شد .. اقایان صداو سیما چی مهمترین و اصلی ترین راه انتقال بیماری را سانسور کردند ..وان هم رابطه جنسی پر خطر و تعداد شرکای جنسی ؟! برادران صدا سیما سعی در ساختن تیزی در جهت اگاهی دادن به ملت بخت برگشته ایران به شکل اسلامی دارند ؟ هدف از ساختن اینچنین برنامه ای هر چه بوده باعث گمراهی مردم خواهد شد از یک طرف در رسانه های خبری و علمی دنیا عامل اصلی سرایت و انتقال بیماری ایدز ارتباط جنسی وتعداد شرکات متعدد جنسی و ارتباطت پر خطر جنسی اعلام میشود ودر جمهوری اسلامی حجامت ؟ با اینگونه برنامه سازی ها و دروغ پردازی های ناخواسته ایا مردمان عادی و کسانی که تنها منبع اطلاعاتی شان صدا و سیما جمهوری اسلامی است به بیراه نخواهند رفت ؟! ایدز که انرژی هسته ای نیست که صحبت کردن در باره ان به امنیت ملی ضربه بزند ؟!