دوشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۵

حرف گنده تر از ؟

جناب پروفسور باهنر نايب رئيس مجلس جمهوری اسلامی که به در باور خود به چنین باوری رسیده که ملت ایران در خیابانها خواهند ریخت و از ایشان و دیگر همکارانشان طلب بمب اتمی خواهند کرد .نشانی جز بروز بیماری روانی نزد دولتمردان بیشتر نیست .که در غالب چنین داستان سرایهای بروز میکند . اینگونه نمایان است با نزدیک شدن به اتمام مهلت جامعه بین الملی وعدم پاسخ صحیح از سوی رژیم طهران وقانع نشدن جامعه بین المللی .دولتمردان جمهوری اسلامی دچار سر درگمی شده که نمونه ان یاوه گوی جناب باهنر می باشد . در حالی که هر روزه شاهد بالا رفتن تورم و فشار اقتصادی شدید بر روی اقشار متوسط جامعه هستیم . و همچنیین بالارفتن میزان فقرو فحشا و به خصوص اعتیاد همگی نشانگر ناکارامدی دولت های پیشین وکنونی هستند . دولتمردان با کنار گزاری واقعیتهای اجتماعی ایران تنها نگاه خود را معطوف به ان کردنند که چگونه چند صباحی بیشتر بر مسند حکومت ایستاده و حکفرمایی کنند .تا نایبان امام زمان وانان که خود را برگزیده انبیا میدانند. با بهره جویی از هر نوع حیله و ترفندی جیب خود را از غنایم ایران زمین پر کنند . که تنها راه چرا را برای بقای حکومت مقدس جمهوری اسلامی در گروی بدست اوردن بمب اتمی میبیند .و از هیچ ترفند و حیله ای برای بدست اوردن ان فروگزار نخواهند شد . در صورت اتحاد جامعه بین الملی و شروع شدن تحریمهای اقتصادی در نوبت اول نه تنها اسیبی به دولتمردان جمهوری اسلامی نخواهد نرسید بلکه تنها بازندگان این ماجرا همان جمعیت غرق شده در تورم وفقرو اعتیاد خواهند بود .نه دولتمردان جمهوری مقدس که هریک به مانند اژدهای هزار سر در میان قراردادهای پنهان و اشکار اقتصادی گم شده اند ..

برچسب‌ها: