یکشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۵

لبنان اخرین اشتباه رهبر معظم

دژخیمان ولایت فقیه انچنان بر مسند قدرت تکیه زده که گویی در خیالشان تا ابد حکمرانیشان پابرجا خواهد ماند نمایشات چند ماه اخیر رجال سیاسی درمسند حکومت و نمایشگران این کمدی خوف اور وحاکی از ایجادتفرقه و ازهم پاشی وحدتی که به زم اقایان که بعد از کنارگزاری اصلاح طلبان به ان دست یافته بودند می دهد . عدم وجود اتحاد در مورد تصیم گیریهای مسایل اخیر لبنان واتخاض تصمیم مناسب و عکس العمل صحیح در مورد پروژه هسته ای در قبال پکیچ پشنهادی جامعه بین المللی و نبودن یک تصمیم گیرنده اصلی درقبال اتفاثات روی داده اخیر و متناقض گویی دولتمردان و روحانیون داری قدرت اقتصادی در مورد وقایح اخیر لبنان همگی خود گواه صحت گفته های نگارننده می باشد.منجلاب ایجاد شده از سوی رهبر مسلمین جهان و عواملش در لبنان که واکنش غیر مترقبه ای را در بر داشت که بی شک هرگز توسط رهیر مسلمین جهان و مشاورانش تصور نمی شد .و همچنین دگردیسی کامل نایب ریس مسلمین جهان در لبنان جناب سید حسن نصر الله که طی روزهای اخیر که علیرغم تبلیغات رسانه های داخل کشور در خصوص ادامه جهاد و نبرد و نزدیک بودن پیروزی حزب الله با توجه به شکست فاحش حزب الله لبنان و ویرانی تمامی تاسیسات زیر بنای و اساسی ان کشور ناخواسته و شاید خواسته تن به شرایط اعلام شده توسط جامعه بین المللی داد و اعلام امادگی خود را در جهت بر قراری صلح ابراز داشته ؟ که خود حاکی از عقب نشینی جمهوری اسلامی و یارانش در لبنان میدهد ؟اعلام امادگی حزب الله لبنان در جهت قبول اتش بس اعلامی از طرف جامعه بین الملی حاکی از ان است که فرماندهان وپشتیبانان این گروهک ادامه جنگ در لبنان را به مصلحت خویش نمی بیند ؟ با توجه به این که با گذشت یک ماه از این جنگ خونبار اهدافی که پشتیبانان این گروه در سر داشتند یعنی فراموشی بحران پروژه اتمی جمهوری اسلامی از ذهن جامعه بین الملی تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک شد ؟ ولی بروز اختلافات وسیع در میان دولتمردان و حاکمان و حافظان جمهوری اسلامی خود مسبب ان شده که جمهوری اسلامی در مورد لبنان سعی در کوتاه امدن و خاموش کردن این بحران داشته باشد. نزد یک بودن انتخوابات خبر گان رهبری و به خطر افتادن جایگاه مقدس رهبری توسط ایت الله مصباح یزدی و حامیانش( عده ای ار سپاهیان و روحانیون داری قدر ت اقتصادی) در صورت پیروزی در انتخوابات خبر گان رهبری و همچنین طلب قدرت توسط حافظان دیرین انقلاب (سپاهیان مستقل )همگی باعث ان شده که ترسی خوف اور در دل رهبر مسلمین جهان رخنه کند که مصصم به کنارگیری از بحران لبنان شود .. اشتباهات رهبر معظم انقلاب در جبهه گیری به نفع حزب الله لبنان ورق را به گونه ای بر گردانده که جامعه بین المللی جز به کنار گیری ولی امر مسلمین جهان راضی نخواهد شد . حال نگارننده بر این اندیشه است با توجه به شرایط اعلامی ازطرف جامعه بین الملی در مورد فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی تازمانی که رهبر مسلمین جهان بر و حامیانش (عدهای ار سپاهیان وفادار و عده ای از بسیجیان ) هیچ گونه توافقی بین جامعه بین الملی و جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت .وجامعه بین الملی د ر اجرای پروژه خاورمیانه ازاد جز به کنارگیری رهبر مسلمین جهان رای نخواهد داد؟ اظهارات دولتمردان امریکای و اروپایی در باره جمهوری اسلامی حاکی از ان است که جامعه بین الملی خود را اماده رویاروی مستقیم با حکومت ایران نمیبیند ؟و سعی و تلاش خود را در جهت خنثی کردن حکومت یاغی جمهوری اسلامی با توسل به مشوقها و طرحهای بازدارنده و تحریم بکار میبندد .. حال نظر به اینکه با بهانه به دست دادن به جامعه بین الملی( ادامه جنگ لبنان) عملیات نظامی علیه جمهوری اسامی گزینه ای است در دوردست امکان پذیر . تحت فشار قرار گرفتن نیروهای سیاسی و مخالفان داخل کشور با توسل به حربه فشار و تهد ید و ارعاب وخنثی کردن فعالیتهای سیاسی ودستگیریهای متعدد فعالان سیاسی و مخالفان رژیم و همچنیین اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر ضمینه سیاسی داخل کشور را به گونه ای مهیا کرده که هیچ گونه صدایی از داخل کشور در جهت مخالفت با تصیمات نادرست دولتمردان به گوش نرسد .. ونگاه روحانیون و سپاهیان در مسند حکومت را فقط معطوف مشکلات درون گروهی و اختلافات خود با جامعه بین المللی کند ؟ حال نگارننده بر این اندیشه است با توجه به شرایط موجود رهبر انقلاب اسلامی وواشتباهات ایشان در مورد حمایت از حزب الله و همچنیین اشتباهات فاحش نماینده ایشان در قوه مجریه که ایشان را مبدل به اکتور اصلی تمامی مجلات طنز دنیا کرده ونزدیکی انتخوابات خبر گان رهبری و همچنیین فعالیتهای وسیع سران سپاه پاسدارن در جهت به دست گیری قدرت تصمیم گیرینده اصلی در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران اینگونه به نظر میایید که توافقی بین جامعه بین الملی و جمهوری اسلامی برای بقای جمهور اسلامی صورت گیرد که موجب برکناری ولی امر مسلمین جهان ازمسند حکومت شوند وموجبات روی کار امدن برادران سپاه پاسداران (جناح مستقل )در مهینمان را فراهم اورد

برچسب‌ها: