چهارشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۸۵

ضرب المثل

یارو رو به ده راه نمی دادنند سراغ کدخدا را می گرفت .. مصداق شنیداری ضرب المثل

powered by ODEO

گام اول برای گرفتن قدرت از دست سید علی اقا رهبر مسلمین جهان توسط جناب مصباح