یکشنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۵

اگرفرح بخش زن بود

اگر فرحبخش زن بود مطمئناً بعدازگذشت سه ماه از زندانی شدن اش وتحمل 40 روز انفرادی تا کنون اکثروبلاگ نویسان پشت نقاب و بی نقاب انها که خود را حامی آزادی می خوانند پتیشن ها ساخته بودن هزران امضاء جمع کرده بودندو صدها مقاله در وبلاگهایشان ثبت کرده بودند.اگرفرح بخش زن بود! شیرین عبادی نیز اعتراض میکرد؟ اگرفرح بخش زن بود! همکاران پیشین اش در شرق ویاس نو..هزارن نامه برای آزادی اش نوشته بودند ووبلاگها ساخته بودن؟ اگرفرح بخش زن بود! کمیته یک میلیون امضاء برایش ساخته بودن اگر فرح بخش زن بود از بودجه میلیون دلاری ایالات متحده برایش ان جی او ها ساخته بودند؟ اگرفرح بخش زن بود!!! فرح بخش زن نیست باطبی ها، حسن پورها، اهوازی ها، بلوچ ها زن نیستند
پس فراموششان کنیم .............................

برچسب‌ها: