جمعه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۵

درود بر زرافشان

ناصر خان خوش امدی.