چهارشنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۵

شنبه زهی

آن مرد بلوچ بود
آن مرد فقیر بود
آن مرد بی سواد بود
آن مرد بیگناه بود
آن مرد ..........

برچسب‌ها: