شنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۵

طناب پوسیده

بعدازسفر رفسنجانی به قم و دیدار حضرت پدر خوانده با مراجع، آیت الله منتظری بار دیگر سکوت خود را شکست سخنان بهرمانی در خصوص اختیارات مجلس خبرگان و حضور افراد شایسته برای تصدی مقام رهبری گام دیگری است که حضرت پدرخوانده برای سرنگونی رهبر کنونی برداشته، حال با شرایط کنونی و شکستن سکوت ایت الله منتظری و مصاحبه ایشان با صدای امریکا نشانگرعزم بهرمانی برای بدست گیری قدرت و مذاکره با جامعه جهانی است. بی شک حمایت بهرمانی از آیت الله منتظری موجبات این را فراهم اورده که ایت الله منتظری که پیشتر به خاطر مواضع اش در خصوص ولایت مطلقه در حصر و سکوت به سر می برده بار دیگر به پشت گرمی رفسنجانی لب به اعتراض بگشاید. علم کردن آیت الله منتظری برای به دست گیری ارکان رهبری توسط رفسنجانی اینبار نیز حیله ای است از سوی جناب پدر خوانده برای حفظ نظام که این روزها بیم حمله نظامی ایالات متحده خواب خوش را از جناب پدرخوانده و حامیانش گرفته است. بکارگیری تمامی ابزارهای موجود در داخل نظام برای حفظ ان تصمیمی است که جناب پدر خوانده در مقابله با رهبری وتصمیمات نابخردانه شخص خامنه ای درخصوص برنامه های اتمی و دخالتهای عواملش درعراق ولبنان وفلسطین بکارگرفته است، استفاده از قدرت مجلس خبرگان و حمایت از آیت الله منتظری وتشویق ایشان و دیگر مراجع میانه رو برای زیرسوال بردن مشروعیت الهی ومقدس ولایت فقیه نیز از همین گونه ترفندهای هاشمی است که در شرایط بحرانی کنونی از سوی او دنبال می شود،تارهبری میانه رو و مورد احترام مردم ایران وموافق با مذاکره با جامعه جهانی در این برهه سکان هدایت نظام را برعهده بگیرد در شرایطی که خود هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی ازمتهمان انفجارهای آرژانتین احتمال حکم جلب بین المللی اش وجود دارد؟ استفاده از آیت الله منتظری و محبوبیت ایشان در بین مردم میتواند گزینه بسیار مناسبی برای حفظ نظام در برهه کنونی باشد؟ باید دید ایا آیت الله منتظری تبدیل به ابزاری در دست هاشمی برای حفظ نظام خواهد شد، ویا با درایت به صورت مستقل وارد این گود خواهد شد.امیدوارم اقای منتظری که بی شک طرفداران بسیاری در ایران دارد با طناب پوسیده هاشمی به چاه نرود و بار دیگر خود را وارد بازی کثیف قدرت به دستان نکند.