یکشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۵

اقدام علیه امنیت ملی ؟

، ساغر لقایی خدیجه مقدم، ساقی لقایی، مهناز محمدی، نسرین افضلی، طلعت تقی نیا، فخری شادفر، مریم شادفر، الناز انصاری، فاطمه گوارایی، ،سمیه فرید، مینو مرتاضی، سارا ایمانیان ،سوسن طهماسبی، پروین اردلان، و شهلا انتصاری
در ام الفرایی اسلام زن بودن =زندان
در ام الفرایی اسلام مرد بودن = زندان
در ام الفرایی اسلام انسان بودن = اعدام

برچسب‌ها: ,