جمعه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۵

دولتمردان بیمار

دولتمردان ایران همه بیمارهستند، نشا نه های این بیماری را به وضوح می شود دید، بار دیگر بیماری این مجنونان وتشنگان قدرت به اوج خود رسیده وبه دنبال قربانی برای تسکین دادن بیماری خود میگردنند این بیماران را درمانی نیست جز خون جوانان این مرزو بوم این بار نوبت جوانی از ازاذربابجان وفردا نوبت جوان بلوچی امروز حسین فروهیده فردا سعيد قنبرزهی

برچسب‌ها: