چهارشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۶

حرارت

بلاخره پول نفت به سر سفرهایمان امد هرچند با حرارتی زیاد که منجر به اتش سوزی های وسیعی شد. دیر زمانی به طول نخواهد کشید که به نوبت پول برق و نان نیز بر سر سفرهاینان بیاید.
هم دنیایتان .

برچسب‌ها: