یکشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۶

هچل هفت و اهمیت لجستیکی آفتابه

هر روز آفتابه ای که بر بال فرشته عدالت سبز شده بود بزرگترو قوی تر می شودآفتابه ای که شمشیر شرع
در میان لوله دراز خود در نهان دارد . خبر صدور اعدام برای کارمندان رشوه گیر فرودگاه مهرآباد واعدام شدن واسطه وکار چاق کن رابط نیز نوع دیگری از خود نمایی شمشیر نهفته در لوله افتابه دارد عدالت افتابه ای که با به زنجیر کشیدن و ضرب و شتم انان که ارازل اوباش خوانده شدنند اغاز شد و دکتری در همدان را بلعید و دانشجویی کرد را در میان لوله خود محو کرد و ده ها دانشجو و معلم و کارگر نویسنده وبی کار را در 209 سر افتابه مدفون کرد ورستم نشانان بلوچ را دست وپا برید و چند نفری را از بلندی بر زمین پرت کرد وهزارن موارد دیگر .....
حکایتی دارد این فرشته وبالش گویی تا ظهور اقا!! نمیدانم این لوله چرا همواره سرش به داخل کشور خم شده وبذر پاشی بر روی ملت همواره مستضعف می کند وهیچ گاه سرش را روبه کشورهای همجوار بر نمی گرداند تا لبه تیز اش را به انان که علنا با تضعیف شدن ایران به مانند مردارخواران برروی مرزهای ایران به بال زدن مشغول اند وآرزوی مرگ این گربه نشسته بر آسیا در مخیله می پرورانند نشان دهد وگاه خودلوله به دستان نیز به انان می پیونند از بیانات متکی گرقته که حقوق مسلم ايران را در درياچه مازندران ـ که برپايه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با دولت اتحاد جماهير شوروی سابق به‌صورت مشاع تعيين شده بودنفی کرده و سهم ايران را با فضاحت به ۱۱ درصد کاهش داده‌اند و سخن وری را در این مورد از مصدایق اقدام علیه امنیت ملی اعلام نموده اند که جزایی نهفته از ان لوله معروف برای سخن وران ومعترضان در نظر گرفته اند،یا داستان رئيس جمهوری عراق که حقوق ايران را که در قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير رسميت يافته است، انکار و قرارداد مزبور را ملغی اعلام کرد که سخنوران دولتی موضوع را به لایروبی شط العرب <اروندرود> بسط دادند !! حال خلیج دوستی به کنار ...
در هنگامه ظهور اقا انتخاباتی نیز نزدیک است که میزان سنجش صلاحیت کاندیداها نیز با همان آفتابه وزن می شود توگویی همه چیز در این مملکت میزان سنجش اش با معیار افتابه است از گاز رسانی به شهرها و پرداخت حقوق معوقه کارگران و بازنشستگان و رسیدن به انرژی هسته ای وتنبیه ارازل و اوباش ....

برچسب‌ها: