یکشنبه، تیر ۱۶، ۱۳۸۷

جان آقا

نمی دانم چه حکمتی است که هر گاه می خواهم بنویسم ! نمی شود ؟ به جان اقا نمی شود ؟

برچسب‌ها: