دوشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۲

حسرت

چقدر دوست داشتم باز بنویسم