دوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۹

قرمساقهای ولایت

قرمساقهایی ولایت چندین بار اقدام به هک کردن وبلاگ و کاربری بنده دریاهو کرده اند اما ناکام ماننده اند .... یک زرشک حواله انها