سه‌شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۵

نوروز در زندان

جمعه بيست و ششم اسفند 1384 نوروز در زندان در روزهای پایانی سال شاهد دستگیری هزاران نفر در جای جای میهنمان بودیم .این در حالی است که بیشتر دستگیر شدگان جوانان ۱۶ . ۱۷. ساله بودنند .که توسط روزنامه کیهان اخلاگر. خطاب شدنند. در غلط بودن بر گزاری این گونه چهارشنبه سوری هیچ جای شک و شهبه نیست . ولی برخورد قهر امیز و اخلالگر خطاب دادن جوانان که بنا به شور نشاط ایام جوانی و انرژی تخلیه نشده خود .اقدام به بهره گیری ار یک جشن ملی برای تخلیه انرژی خود میکنند . اندکی جای تامل و تفکر دارد .. طی اخبار رسیده از رسانه های مختلف قوه قضایه اعلام کرده که تمامی بازداشت شدگان بعد از عید نوروز ازاد خواهند شد . در حالی که هنوز دولت مهر پرور و عادل اقای احمدی نژاد هنوز به یک سالگی خود نرسیده است متاسفانه جز بازداشتهای غیر منطقی و اعدامهای مشکوک چیزی در جهت مهر پروری و مهرورزی خود ارایه نکرده است . بازداشتهای فله ای در مورد کارگران شرکت واحد و نمونه اخیر .مدرک گویای اثبات گفته های بنده هستند ...