سه‌شنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۴

پاینده باد اتش زرتشت

پاینده باد ایران زمین چهارشنبه سوری جشنی است غیر سیاسی و غیر مذهبی.. بیایید انگونه که بود ان را پاس بداریم .بیاید به جای هراسانندن یک دیگر فقط به شادمانی و پایکوبی بپردازیم.. بیایید این گنجینه را به درستی به اینده گان منتقل کنیم همانند ایام کودکی به قاشق زنی و گرفتن فال وسرودن شعر بپردازیم حفظ این سنت وظیفه هر مرد و زن پارسی است.مراسم چهارشنبه سوری نوعی (ازمایش) است.درست همانگونه که سیاووش استوره ما از اتش گذشت و حقانیت خود را اثبات کرد. ، امروز هم هر کسی پرواز کنان از فراز فراز شعله های آتش «چهارشنبه سوری» بگذرد نيک و زيبا و سربلند خواهد
بود.. پاینده ایران