پنجشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۵

اولین جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران داخلی و گاها خارجی ریس دولت ولستاین

اولین جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران داخلی و گاها خارجی ریس دولت ولستاین سلام علیکم ..اول بگویم من یک مهمان مهم از جزایر کشف نشده اقیانوس اطلس دارم باید بروم پیش وازش ؟! پس تند تند سوال هایتان را مطرح نمایید ؟ ضمنا چون تمامی خبر گزاری های خارجی اصولا امپریالیسمی و صهیونیستی هستند..لطفا سوال نفرمایند ؟! مجری : سوال اول از سوی خبرگزاری انتر تاس : جناب اقای مرد پیر با توجه به اینکه تشکیل دولت شما چند صباحی میگزرد و شما با توجه به نیروی جوانان دانشمند ان کشور فخیمیه ولستاین موفق به بازیابی انرژی از پهن شدید و این موفقیت شما با مخالفت سازمان جهانی انرژی پهنی و تاپاله سازی و چند کشور امپریالیسمی مواجه شده است مواضح دولت شما در این باره را بیان کنید ؟! مرد پیر ریاست دولت فخیمه و دموقراطه ولستین : اول شما به من بگو از کدام کشور هستی و اصلا با اجازه کی وارد کشور ما شدی اصلا تو کلاه ات کو ( رجوع شود به سریال روز و روزگاری) ؟! خبر نگار : ؟؟؟؟ جواب ریاست دولت فخیمیه ولستاین : بعله اصولا سازمان انرژی پهن و تاپاله سازی غلط کرده با کشور ما کار دارد مرتیکه ؟؟ فلان فلان شده برو خار مادر خودت کار داشته باش اصلا تو رو سنه نه مردم ما خودش عقل دارد می داند چه کار میکند ؟ مگه شما از انرژی تولیدی گاز معده تا پاله تولید کردید ما از شما پرسیدیم چرا این کار را کردید ؟! مجری : سوال بعدی :از خبر گزاری خودی انتر نه تاس : خبر نگار : سلام علیکم .. مرد پیر : و علیکم سلام برادر .. خبرنگار : ای البالو ای شفتالو ای جیگر ای دلبر ای ریس المالک چقد تو هلوی هستی مرد پیر جان ای ریس توانا ای دکتر ای پرفسور میشود چند نفر را جهت خشنودی ملت ارمان طلب اعدام کنی چند وقتی است این ملت ارمان طلب در حسرت چند اعدام انقلابی میسوزد ؟ وچشم ایادی شیطان بزرگ و کوچک و صهونیسمی را کور کنیم ؟ ریس دولت : البته بنده خودم با اعدام مخالفم ولی بلاخره این ملت را باید شاد کرد از همین رو به ریاست وزارت امور ریش سنجی توصیه ای صادر خواهم کرد ؟! مجری خبر نگار بعدی : مرد پیرریاست دولت فخیمه و دموقراطه ولستین : جناب مجری نشد که شما اصلا نوبت را رعایت نمی کنی این فرقه ضاله مونثات رو اصلا دوست نداری من خودم بانک مهرورزی و مهر پروری هستم تازه قسطی هم حساب میکنم از این به بعد من خودم انتخواب می کنم که کی از من سوال کنه : خوب اون خانم که یه کم هم قرتی است شما بیا جلو سوال کن ضمنا اگر اعترافی چیزی هم داری خصوصی به بنده اطلاع بده تا بینیم به تفاهم میرسیم یانه؟ خبرنگار : های ریس : مرد پیر هان چی چی گفتی : مجری : ریس جان منظورشان همان سلام علیکم بود : مرد پیر اهان : خبر نگار سوال بنده کمی غیر سیاسی و مربوط به انرژی تاپاله ای نیست : مرد پیر : اوکی عزیز جان برادر بگو ضمنا اعتراف یادت نره ؟! خبرنگار : ریس جان بنده از خبر گزاری سی ان پهن هستم : شندیده میشود که شما بر خلاف گفته های پیشین عمه بزرگتان را به ریاست دفتر دولت فخیمه منصوب کردید ؟! لطفا توضیح دهید ؟ ریاست دولت فخیمه و دموقراطه ولستین : واله من خبر ندارم این عمه ما قبلا هم در دوران جوانی اش هم خطا کرده ؟ برید از شوهر عمه من بپرسید ؟ پایان