دوشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره 2

پنجشنبه سي و يکم فروردين 1385 اطلاعیه شماره 2 اطلاعیه شماره 2 با توجه به گذشت چند روز از تشکیل دولت ولستین و با توجه به وقایع اخیر و موضع گیری دولتهای امپریالیسمی در قبال کشور ارمان طلب ولستین در نظر دارد سریعا تشکیل دولت دهد از همین رو برای رفاه حال ملت ارمان طلب و جوانان فریب خورده وغرب زده انتصاباتی در دولت فخیمه به ثبت رسید که بنده به عنوان ریاست دولت و سخنگوی خود خوانده مفتخرم به عرض برسانم ؟ که جناب اقای حامد متقی با توجه به مقدارطول و عرض محاسن ایشان به سمت ریاست وزارتخانه امور ریش سنجی ( ارشاد سابق) منصوب شدند ؟ برای ایشان همانند وزارتخانه های دیگر مقرری به مقدار پول حاصل از فروش یک حلقه چاه نفت به صورت مادم العمر در نظر گرفته شد ؟ که پس از فوت ایشان بنا به حسب الارث 2.ذکور 1. مونث به وراث قابل پرداخت میباشد .برای ایشان در این پست طلب مفغرت میکنم ؟ اگهی استخدام د رکشور فخیمه ولستین : به چند نفر عمله فرهنگی اشنا به امور شربت سازی (مقدس) جهت صدرور به کشورهای افریقای نیازمندیم ؟ این داستان ادامه دارد