چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

فیلتر شدن سایت نجات پاسارگاد

هموطنان گرامی، اطلاعیه کمیته نجات پاسارگاد سايت فرهنگی و غيرسياسی کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد از بامداد دیروز، پنجم ارديبهشت (بيست وپنجم آوريل) در قسمت های زيادی از ايران فيلتر شده است. اين امر در طی مدت هشت ماهی که اين سايت مشغول به کار بوده چندين بار پيش آمده است، اما در آن موارد فيلتر کردن ها شکلی موضعی داشته است، يعنی سايت کميته در برخی از شهرهای ايران فيليتر می شده و در برخی جاها باز بوده است متاسفانه، اين بار اکثر ايرانيان در سراسر کشور از ديدن سايتی که هدفش از ابتدا حفظ و پاسداری از ارزش ها و گنجينه های ملی و بشری ما است محروم شده اند.آن هايی که تصميم به چنين عملی گرفته اند، متاسفانه از اين اصل با اهميت بی خبرند که محروم کردن مردمان از حقوق انسانی و ساده ای مثل با خبر شدن از مسايل مربوط به ثروت های ملی خودشان، هرگز نمی تواند آنها را از حس تعلق و نياز به حفظ و حراست از اين ثروت ها بی نياز کند .کميته بين المللی نجات پاسارگاد، دست کمک به سوی همه ی مردمان علاقمند به ارزش های ملی و بشری ايرانزمين دراز می کند و از آن ها می خواهد که از اين پس اخبار و مطالبی را که از سوی کميته به دست آنها می رسد، به هر وسيله ای که در اختيار دارند، به ديگران انتقال دهند کميته بين المللی نجات همچنان عاشقانه و با همه ی وجود به تلاش های خود برای حفظ دشت پاسارگاد از غرق شدن و ويرانی ادامه خواهد داد. با مهر و احترام کميته بين المللی برای نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد ششم ارديبهشت 1385 – بيست و ششم www.savepasargad.com مرد پیر نیز به عنوان یکی از اعضای این کمیته این عمل غیر عقلانی را محکوم میکند