چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

اعتصاب

دوشنبه يازدهم ارديبهشت 1385 اعتصاب به دلیل فیلترینگ شدید و رعایت نشدن حقوق شهروندی بنده به عنوان یک ایرانی در جهت دسترسی ازادانه به اینترنت توسط حکومت جمهوری اسلامی امروز هیچ پستی نمی نویسم و اعتراض و اعتصاب خود را اینگونه بیان میکنم پاینده ایران مرد پیر