پنجشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۵

اقتصاد در ولستین

بلاخره هر دولتی چه ولستینی باشد و چه غیر ولستینی علاوه بر دریافت کمک از دولتهای دوست و غمخوار و ارمان خواه بلاخره باید یک منبع درامد داخلی داشته باشد ما هم حسب ظواهر و شواهد طی جلسه ای که با فک وفامیل و هیت وزیران دولت ولستین داشتیم یک سری راه کارها و راها در جهت کسب درامد مشروع بدست اوردیم که در جهت تطهیر اذهان عمومی مجبور به منتشر کردن اخبار ان شدیم بعد از فراز و نشیب و فراوان به این نتیجه رسیدم که یک سری ورق پاره منتشر کنیم که بر اساس اولویت های ولستینی برای پیش فروش موال (نوعی تافن همراه تطهیر شده ) بپردازیم ان هم در ابعاد وسیع تا هم کسب درامد برای خودمان بکنیم و هم پسر خاله مان که موفق شده امتیاز گوشی موال و پخش ان را در دول ولستینی از اجنبی ها خریداری کند .پس از مشورت با وزاری سابق ولستین نتیجه بر ان شد که برای وارد کنندگان گوش موال نیز تعرفه 100 در صدی وضع کنیم تا از تمامی حق و حقوق این موضوع فقط خودمان سود ببر یم و حسابی از این منبع مشروع تطهیر شویم صد البته ملت ارمان خواه ولستین همه در جریان هستند که تمام این کارها در جهت رفاه حال ملت ارمان خواه و ارمان طلب ولستین است و هدفی جز رفا حال این ملت در سرما نیست .حال اگر پسر خاله ما هم این وسط چیزی عایدت شود بلاخره حق ولستینی را بجا اورمی اوریم .البته تمامی ملت ارمان خواه وارمان طلب ولستین در جریان هستند که پسر خاله ما که زحمات بسیار در جهت راه اندازی انپراتور دوم و سوم خطوط موال ( نوعی تلفن همراه تطهیر شده ) حق بر گردن این ملت بسیار دارد معذالک تصمیم بر این گرفته شدکه ایشان تمامی حق و حقوق پخش هر گونه وسایل جانبی در مورد موال را اعم از کاسه توالت و سیفون و برس مربوطه را نیز بر عهده بگیرد وبی شک پر واضح است تمامی ملت ارمان خواه ولستین که در امور مربوط به موال و موال داری مشغول فعالیت هستند موظف هستند در صورت بروز هر گونه دل درد ودل پیجه به پسر خاله ما مراجعه کنند تا در صورت داشتن شرایط واصول اولیه موال داری و موال پروی نسبت تخلیه ان و تحویل ان به ایشان اقدامات لازم صورت گیرد . مابقی تصمیمات در مرحله بعدی منتشر خواهد شد .. من التوفیق مردپیر ریاست دولت الدموقراطیه و فخیمه ولستین