یکشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۵

باختیم

امیدوارم به انگولا نبازیم باختیم چون باید می باختیم .بدونه علی دایی نیز باختیم