پنجشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۵

ناجا: توهين در وبلاگ قابل پيگيري است

خبری در سایت بازتاب با این مضمون به نقل از مديركل اداره مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي(سرهنگ مهرداد اميدي،) منتشر شده که خبراز شروع سرکوب و فشار بر وبلاگ نویسان این خبر نگارن بی مزد و مواجب میدهد طبق بیانات ایشان توهين در وبلاگ قابل پيگيري است متاسفانه با اینکه در جمهوری اسلامی مصداق معین و درستی از قوانین حاکم بر اینترنت و دنیای مجازی تعریف نشده است این دوستان در صدد وضع قانونی هستند (یا به اجرا دراوردن ان) که در ان توهین دروبلاگها را مورد پی گرد و تنبیه قرار دهند .. حال ایشان با استناد و بهره گیری از سیستم جدید فیلترینگ قرار است وبلاگ نویسان متخلف را مورد پی گرد قرار دهند یا برای هر وبلاگ مامور مخصوص گمارند .بر من نیز همچون شما پوشیده است .. نمیدانم ایشان با ان دسته از وبلاگهای که نویسندگان انها در خارج از کشور زندگی می کنند و احیانا لغزشی در میان نگارششان به وجود امده چه خواهند کرد ..احتمالا با دول بیگانه قانون برای تبادل مجرمین رایانه ای به امضا خواهند رساند ؟! متاسفانه علاوه بر مشخص نبودن قوانین جرایم رایانه ای در جمهوری اسلامی تعریف درستی نیز از توهین وافترا نیز وجود ندارد چنانکه هر قاضی القضاتی در نزد خود تعریف مشخصی از توهین و افترا در ذهن دارد ؟یکی ممکن است تو گفتن را به جناب شما راتوهین تشخیص دهد وان دیگری؟؟؟؟ نگارنده بر این اندیشه است که بار دیگر وبلاگ نویسان در مرحله نخستین ( به خصوص وبلاگ های که با نام حقیقی مینویسند) شاهد هجوم کسترده و دستگیری های متعدد خواهند بود با اتهامهای واهی وبی پایه واساس راهی محکمه خواهند شد ..حال بماند مفهوم ومعنی توهین چیست ؟