چهارشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۵

نخستین سالگرد تاسیس کمیته نجات پاسارگاد است

پنجشبه نهم شهریور ماه نخستین سالروز تاسیس کمیته نجات پاسارگاد است کمیته ای که به همت دوستاران وعاشقان تاریخ وفرهنگ ایران زمین تاسیس شد. وهمواره باسعی وتلاشی وصف ناپذیر در راه نجات میراث این مرز و بوم کوشیده وبدونه وابستگی به هیچ دولت خارجی ویا حزب سیاسی وصرفا با همیاری عده ای از دوستاران ایران زمین علیرغم مشکلات فراوان پیش رو با همت بزرگانی چون خانم شکوه میرزادگی و دکتر نوری علا به کار خود ادامه داده اند وکوشش خود را در جلوگیری از ابگیری سد سیوند وپاسبانی از میراث باقی مانده از اولین نویسنده منشور حقوق بشر در گیتی بکاربسته اند. شایسته است مراتب قدردانی وسپاس خود را از کوششی که این بزرگواران برای حفاظت از میراث فرهنگی میهنمان انجام داده اند بجا اورده وسالروز تاسیس این کمیته را به این تلاشگران شاد باش گفته وهمگی بار دیگر خطر ی را که مجموعه پاسارگاد را تهدید میکند به یاد اوریم .

برچسب‌ها: