شنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۵

بمب نجات بخش

مهلت اعلام شده توسط جامعه بین المللی در حالی به پایان رسید که هیچگونه علامت مثبتی ازجانب حکومت مبنی بر قبول پیشنهادات جامعه بین المللی برای پایان غنی سازی به گوش نمیرسد . در حالی که دولتمردان وحکمرانان رژیم طهران هنوز به بازی با جامعه بین الملی مشغولند و دل خوش به حمایت روسیه و چین ودر ذهن بیمار خود ابعاد فاجعه امیز این حماقت را جدی نگرفته اند و در رویاهای کودکانه خود حمایت این دوکشور از این رژیم را که به واسطه قرادادهای کلان اقتصادی بدست امده .مانعی برای تصمیم گیری واحد جامعه جهانی می بینند . هرچند کشورهای حامی رژیم طهران شاید به صورت مقطعی مانعی بر سر اتخاذ تصمیم جامه جهانی ایجاد کند ولی در درازمدت این دوکشور نیز بنا به شرایط موجود واتحاد دیگر کشورها تن به اکثریت تصمیم گیرنده خواهند داد .. نگارننده بر این عقیده است که کشور روسیه نزدیکترین حامی ایران که خود با مشکل تروریست اسلامی در چچن دست در گریبان است . وهمواره از سوی جدای طلبان چچنی متحمل خسارتها مالی و تلفات بسیار نظامی وغیر نظامی شده است نمونه ان گروگان گیری سال 2004 وهزاران موارد دیگر .اینگونه نمایان است در شرایطی که دول اروپای و ایالات متحده برای نابودی همیشگی این تهدید دست یاری به سوی روسیه درازکنند به مانند ماجراهای که منجر به بمب گزاری وکشته شدن شمیل باسایف شد .دور از ذهن نخواهد بود که دولت روسیه چشم بر روی قراردادهای پرمنفعت نفتی و پروژهای اتمی خود با جمهوری اسلامی ببند و برای رسیدن به منافع طولانی مدت به جامعه بین الملی ملحق شود .. چین دیگر حامی دولت ولایت فقیه چین که بنا به شواهد واطلاعات موجود در مورد معاملات تجاری این کشور و ایالات متحده ایالات متحده را بزرگترین شریک تجاری این کشور ساخته استفاده از نیروی کار ارزان وحربه دامپینگ در اقتصاد ایالات متحده نقش بزرگی رابرعهده دارد .. نگارننده بر این عقیده است که ایالات متحده برای همراهی چین ونزدیک ساختن مواضع این کشور با جامعه بین الملی و اتخاذ تصمیم واحد در مورد پرونده هسته ای ایران به توافقی تجاری با چین دست بیابد که طی ان از عوارض مالیاتی بر کالاهای چینی کاسته شود وبه خصوص در مورد ممنوعیت ورود مسنوجات تولید چین قوانین ملایم تری تصوی شود .با توجه که دول متحد ایران در شورای امنیت صرف مصالح اقتصادی خود به حمایت از رژیم طهران میپردازند .طبیعتا در صورت ارایه پیشنهادات جدی تر و مرقون به صرفه تر شاهد چرخش مواظع این دولتها در اینده نزدیک به طرفداری از تصمیمات بین الملی در خصوص ایران واعمال تحریمها ودر حالت بسیار دور از ذهن جنگ علیه رژیم طهران خواهیم دید و دولتمردان بیمار جمهوری اسلامی را در عرصه جهانی تنها تر از گذشته خواهند شد . باید به انتظار نشست تا تصمیمات جامعه بین الملی را در خصوص پرونده هسته ای ایران اعلام شود ..دور از ذهن نخواهد بود که دول متحد ایران موفق به خرید زمان بیشتر به نفع جمهور ی اسلامی شوند .ولی رفتار دولتمردان بیمار رژیم طهران اینگونه نمایان است اینان به درجه ای از اجتهاد رسیده اند که بدونه داشتن بمب اتمی موقعیت و استمرار حکومت خود را در خطر می بینند. وهرگز از غنی سازی دست نکشیده وتن به تحریمهای احتمالی می دهند . بدونه شک در صورت اعمال تحریمها که قطعا به صورت مقطعی خواهند بود . هیچ گونه اسیبی به دولتمردان رژیم طهران نخواهد رسید .واعمال این گونه تحریمها هرگز مانعی برای ادامه پروژه غنی سازی نخواهد تراشید . وجمهوری اسلامی حتی حاظر به پذیرش تحریمهای ده سال خواهد بود .چون فرصتی طلایی در راستای رسیدن به ثبات دهند حکومت مقدس خود بدست خواهد اورد ..

برچسب‌ها: