جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۵

چرا سکوت

در شگفتم در این فضای که هم اینک جو کشور را فرا گرفته در این بحرانی که گام به سوی نابودی ایران بر می دارد . درحالی که صداو سیما جناب ضرغامی واقعیت ها را برعکس در نظر افکار عمومی جلوه می دهد . چگونه است هیچ یک از دوستان وبلاگ نویس حتی به خود زحمت نمی دهند این دروغگویی ها و شارلاتانیزم دولتی را رسوا کنند . مگر غیر از ان است در کمبود اطلاعات و این وظیفه اطلاع رسانی بر عهده وبلاگ نویسان متعهد می باشد .که واقعیتها را حداقل بیان کنند ؟ چنانکه پیشتر در مورد بازداشت عده ای از دانشجویان که عملا توسط رسانه های خارجی نادیده گرفته شد .این عدهای از وبلاگ نویسان بودند که توانستند . این موضوع را علنی کنند؟ در شگفتم ؟ براستی چه عزمی در کار است که دوستان وبلاگ نویسی که خود را صاحب منظر و صاحب اندیشه سیاسی میدانند . تن به خاموشی داده اند .. براستی چه شده ؟ جناب بلاگ نیوز ی ها شما به کجا میرود ؟ سفارش کله پاچه ان لاین ؟ در شگفتم ؟ دوستان چگونه است چشم خود را بر واقعیت ها بسته و صرفا به تما شا ایستاده اند ؟ در شگفتم ؟ ایا نه اینکه خاموشی شما دوستان و پرداختن به موضوعات متفرقه عملا این فرصت را برای بیداری افکار عمومی از شما خواهد گرفت ؟ دوستان وبلاگ نویس که خود را بیشتر علامه فضل میدانند ؟ روی سخنم با شماست مگر نمیدانید چه اینده ی دهشتناک ملت ایران را تهدید می کند ؟ایا سکوت و پرداختن به مسایل حاشیه ای همان خیانت به خود و مخاطبانتان نیست ؟ بی شک سکوت دوستان پر طرفدار در عرصه وبلاگ نویسی و وبلاگ داری خیانتی بسی بزرگ است نه تنها به خود بلکه به شعور بازدیدگنندگانشان !