دوشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۶

این قا طر پالان اش کج است

گویی احمدی نژاد تصمیم گرفته از قطار ترمز بریده اش اهسته اهسته پیاده شود، اغاز مذاکرات بین سولانا و لاریجانی شاید تداعی کننده خبرهایی خوشی برای دولتمردان ایران باشد، هر چند بعید به نظر می رسد این دو ر از مذاکرات هم نتایج خوش ایندی برای مردم داخل کشور داشته باشد. مذاکرات در شرایطی در حال انجام شدن است که به قول ریس جمهور با تکیه بر دانشمندانی نظیر آن دختر شانزده ساله و برادرش دانش غنی سازی اورانیوم در ایران بومی شده؟ بعد از کشف دارویی ایدز که قدمی بزرگ در تاریخ علم پزشکی توسط همان دانشمندان بومی برداشته شد، گویی اینبار نوبت سولانا و اتحادیه اروپا است که در این فرهنگ بومی سازی سهیم شوندو سوار این قاطر بی زبان شوند؟ اتحادیه اروپا که گویی دیگر توانی در مقابل جمهوری اسلامی ندارد وبعد از فراز و نشیب هایی فراوان با نادیده گرفتن حقایق چشم بسته تصمیم گرفته تا بار دیگر شانس خود را در مقابل جمهوری اسلامی ازمایش کند، ای کاش جناب سولانا در هنگام مذاکرات با لاربجانی از ایشان خبر از داروی ایدز و دانشمندان جوان غنی ساز وسرانجام پول بر سفره های مردم میگرفت و بعد تصمیم به سوار شدن برروی این قاطر پالان کج میگرفت جناب سولانا اگر شما هم سوار این قاطر پالان کج شوید طفلکی بد جور سقط می شود..