چهارشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۸۶

محمود جوگیر شده

این بنده خدا انگار تا به حال پاسارگاد نرفته بود ، در حالی که برای ابگیری سیوند به استان فارس رفته از ملل جهان دعوت کرده بیایند از عظمت پاسارگاد تا زیر اب نرفته لذت ببرند ، شارلاتانها وقتی در خطر هستند طاغوت که هیچ از شیطان نیز تمجید و تعریف میکنند ، اقا محمود بابا ول کن بی خیال دیگر حنایت رنگی ندارد.