پنجشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۶

دشمن

با شدت گرفتن فشارهایی سیاسی و افتصادی از سوی جامعه بین الملی بار دیگر بیماری دولتمردان ولایت فقیه رو به وخامت گذاشته، اظهارت جدید وزیر اطلاعات و تعربف جدید ایشان از دشمن خبر از شدت گرفتن دور جدید فشارها علیه تمامی معترضین به سیاستهای نادرست و اشتباه دولت نهم دارد.قرار دادن معلمان و کارگران در این لیست که صرفا جهت مطالبات بر حق خود دست به اعتراض زده اند نمونه دیگری از کشفیات وزیر اطلاعات است و همچنین تعریف نوین از جاسوسی نیز خبر از اغاز دور جدیدی از دستگیریهای گسترده فعالان حقوق بشری وکارگری وسیاسی داخل کشور می دهد، که هدفی جز ایجاد شرایط ترس و واهمه در میان منتقدان حکومت ندارند، که برچسب دشمن و جاسوس نیز به مانند ابزاری برای خاموش کردن هرگونه اعتراض و انتفاد در دست دارد. این در حالی است که دولت نهم حتی در برا ورده کردن اولین نیازهای مردم عاجز مانده بالا رفتن سرسام اور نرخ تورم و اقزایش فقر اعتیاد و فحشا در کنار عدم پرداخت حقوقهای معوقه کارگران و دیگر اقشار جامعه و همچنین منزوی شدن ایران درعرصه سیاست خارجی و جاسوس و دشمن خواندن معترضان به عملکرد دولت نهم تنها می تواند تروشات یک مغز بیمار باشد که یکی از یالاترین مناسب دولتی را در اختیار دارد. براستی مقامی که افزایش قیمت مسکن تا گوجه فرنگی را توطئه دشمن می داند بیمار نیست ؟؟

برچسب‌ها: