چهارشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۴

سخن کم گوی که در کار گیرند

خبر به نقل از روزنامه( روزنامک) شرق شماره ۷۰۹.. فرمانده نیروی انتظامی از وقوع سالانه ۲۲۰۰ فقره قتل در کشور خبر دارد توضیح.(.قتل های گزارش شده) .سردار اسماعیل احمدی مقدم در همایش برسی نقش روانشناسی. مشاوره و مدد کاری در تامین و توسعه امنیت اجتماعی .با اعلام این خبر گفت: این تعداد قتل در سال نسبت به جرایم و قوعی در امریکا با توجه به شدت ناامنی .. بسیار ناچیز است ..به گفته وی ..نرخ قتل..در امریکا .۱۰ برابر کشور ماست ..وبنا به گزارش ایشان در امریکا سالانه ۹۰هزار فقره قتل رخ میدهد ... از انجا که علم و تکنولوژی امکانات زیادی در اختیار کاربران این فضای مجازی میدهد ..بنده بر ان شدم که از فرقه ضاله مسنجرات ..یکی را که خیلی امپریالیسمی بود و اتفاقا امکاناتی از قبیل .. روبات سخنگو که اطلاعات خوبی هم بنده خدا دارد ..در جهت اثبات گفته های این اقای سردار ..به دست اورم ..اطلاعت کسب شده توسط این جانب بدین شرح است 68,017,860 از قرار معلوم این جمعیت میهنمان است 295,734,130 و این جمعیت کشور شیطان بزرگ ..ابتدا خبر ندارم این ربات سخنگو عقلش رسیده که تلفات ..امسال امریکایها را از این امار کم کند یانه ..اما مساحت کشور شیطان بزرگ از زبان فرقه ضاله ام اس ان مسنجر ۳.۷۹۴.۰۸۳ .. ..مال مال خودمون رو که همه میدونیم ..اما بر گردیم سر موضوع جناب سردار به روایت ایشان ...سالی ۹۰ هزار امریکای در کشور خودشون معدوم میشوند ..اگر تلفات جنگ وغیره را نیز کم کنیم ..حدود ۱۰۰ هزار نفری در این کشور در سال معدم میشوند .. .بدین ترتیب اگر میزان تولید مثل و زاد ولد را در نظر نگیریم ..احتمالا ۲۵۹۶ سال دیگر تمام امریکایها همدیگر را خواهند کشت .. در هر صورت ما نفهمیدیم این همایش (در همایش برسی نقش روانشناسی. مشاوره و مدد کاری در تامین و توسعه امنیت اجتماعی ) معنیش چی است .. و چقدر پول صرف این کنکاش بسار مهم شده است ..ویک.. نکته مهم اینکه ده برابر ۲۲۰۰..میشود ۲۲۰۰۰..نه ۹۰۰۰۰... حرف دیگری ندارم ..اندیشمندان نظر دهند ...