شنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۴

ادبیات پشمکی؟

منبع ادوار نیوز رييس‌‏جمهوري با اشاره به اقدامات غربي‌‏ها عليه مسائل هسته‌‏اي ايران گفت: آنها شيرهاي پيري هستند كه پشمشان
ريخته و فقط نعره مي‌‏زنند و هيچ غلطي هم نمي‌‏توانند بكنند