چهارشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۴

خر تو خر که میگن همینه؟!

عکسهای بیشتر در پیک ایران