پنجشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۴

از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران جلوگیری کنیم

English Français فارسی از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران جلوگیری کنیم به پیشگاه مدافعان راستین حقوق بشر!از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران جلوگیری کنیم. طبق گزارش خبرگزاریهای مستقل خبری، زندانی سیاسی حجت زمانی در زندان گوهر دشت کرج ( رجایی شهر) اعدام شده است. حجت زمانی هفته گذشته از بند عمومی منتقل شده بود وتا انتشار خبر اعدام وی ، از او اطلاعی در دست نبود. پیش از آن نیز یک زندانی سیاسی دیگر به نام مرتضی بزرگیان بدلیل شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، ازشدت سرما جان سپرده بود.همچنین روزنامه نگار جوان زندانی به نام الهام فروتن به جرم نشر مطلبی از یک وبلاگ هم اکنون در بندرعباس زیر شکنجه بوده و بیم مرگ او نیز میرود. طی روزهای اخیر جمع کثیری از زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.برابر تماس بستگان این زندانیان با رسانه های خبری، مسئولین زندان بی مهابا اظهار داشته اند که اگر پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع گردد تک تک زندانیان سیاسی اعدام خواهند شد. با توجه به وقایع اخیر و بیش از 150 اعدام در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، گویا حکومت اسلامی ایران به دوره وحشت دهه شصت بازگشته ،چرا که اعدام و نابودی زندانیان سیاسی شتاب بیشتری بخود گرفته است. لذا با درنظر گرفتن سابقه حکومت اسلامی ایران در قتل عام زندانیان سیاسی از اول انقلاب تاکنون ، که اعدام زندانیان سیاسی درسال 67نقطه اوج آن بود، همه وجدانهای بیدار و شخصیتهای متنفذ و نهادهای غیر رسمی مدافع حقوق بشر را دعوت مینمائیم تا ضمن تماس با سازمانهای ذیربط و سیاستمداران کشورهای متبوعه دقت و نظر ایشان را نسبت به وحشتی که در ایران بوقوع می پیوندد جلب نمایند.همچنین از مجامع و سازمانهای مدافع حقوق بشر بین المللی استدعا داریم که سریعا" هیئتهائی را جهت بررسی اوضاع زندانیان سیاسی به ایران اعزام نمایند تا با بازرسی های مکرر و فشار بر حاکمان جمهوری اسلامی برای آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله وبلاگ نویسان و کارگران و دانشجویان زندانی، از بروز و تکرار فاجعه ی دیگربار جنایت علیه بشریت توسط حکومت اسلامی ایران جلوگیری کنند. ما (جمعی از وبلاگ نویسان ایرانی یا اعضای کانون وبلاگ نویسان ایران) حکم وحشیانه اعدام حجت زمانی را محکوم نموده و از همه آزادگان جهان، تقاضا داریم که با همه توان خود برای آگاه سازی جوامع بین المللی از ابعاد نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران به پا خیزند و با امضا تومار زیر و فرستادن آن برای دوستان و آشنایان و تماس با مقامات بین المللی؛ مصاحبه با رادیوها و تلویزیون های خارجی آنها را از خطر فاجعه یک قتل عام دیگر در زندان های ایران با خبر سازند. از قتل عام زندانیان سیاسی در ایران جلوگیری کنیم در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. یک زندانی سیاسی جان سپرده است و یک زندانی محکوم به دوبار اعدام ناپدید شده است. مسئولین زندان گفته بودند که اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود تک تک زندانیان اعدام خواهند شد.. با توجه به وقایع اخیر و بیش از 150 اعدام در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وبا توجه به سابقه دولت ایران در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 ما از مردم دنیا و مجامع بین المللی می خواهیم که هر چه زودتر هیئتی را برای بررسی وضع زندانیان سیاسی به ایران بفرستند و با بازرسی های مکرر و فشار برای آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله وبلاگ نویسان و کارگران و دانشجویان زندانی از تکرار یک فاجعه دیگر جلوگیری کنند. از همه هموطنان تقاضا داریم که با همه توان خود برای آگاه سازی جوامع بین المللی از ابعاد نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران به پا خیزند و با امضا تومار زیر و فرستادن آن برای دوستان و آشنایان و تماس با مقامات بین المللی؛ مصاحبه با رادیوها و تلویزیون های خارجی آنها را از خطر فاجعه یک قتل عام دیگر در زندان های ایران با خبر سازند. لینک تومار) آدرسهای برخی از مراکز به شرح زیر هستند: صلیب سرخ بین المللی(ژنو)webmaster.gva@icrc.orgتلفن:++ 41 (22) 734 60 01 شکایت در مورد نقض حقوق بشر به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد tb-petitions.hchr@unog.ch+ 41 22 9179022 Fax کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحدFax: + 41 22 917 9011E-mail: ngochr@ohchr.org کمیسیونر حقوق بشر اتحادیه اروپاMr. Alvaro Gil-Roblescommissioner.humanrights@coe.int جمعی از وبلاگ نویسان ایرانی( یا کانون وبلاگ نویسان ایران