یکشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۴

مراسم اسکار و اهدای جوایز امشب به پایان میرسد ..البته از انجا که این مراسم زیر نظر کشور شیطان بزرگ برگزار میشود و اصولا هدف از برگزاری چنین مراسمی امپریالیسمی بوده و د رجهت حمایت از صهیونیسم جهانی کاربری دارد ..واساسا..تشکیل چنین جریانی . صهیونیستی میباشد .....تازه اگر قرار باشد به .فیلمی که محتوای بی تربیتی .دارد( کوهستان بروک) در ان جایزه بدهند ..دیدن و انتشار اخبار مراسم اینچنینی ..حرام است. پس. زنده باد جشواره فجر خودمون. منبع عکس رسانه امپریالیسمی