پنجشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۵

سانسور خبری

متاسفانه سانسور خبری وقایع کوی دانشگاه انقدر شدید است که حتی بعضی از رسانه ها ی فارسی زبان مهم خبری طوری با این مساله برخورد کردند( رادیو فردا) و مطالب را انعکاس دادند که انگار اتفاق مهمی نیافتاده ؟ در این کوران بیخبری اینک این وبلاگ نویسان و نویسندگان مستقل خبری هستند که باید مردم را در جریان رخدادهای خبری این واقع بگزارند ..امیدوارم که دوستان وبلاگ
نویس در این ازمایش سر بلند بیرون بیایند ...
توضیح :خبر گزاری ایسنا لینک خبری خود را در مورد اخبار کوی دانشگاه حذف کرد؟؟
جایگزین خبر ایسنا