یکشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۵

یاداشتهای یک همشهری

در لیست دوستانم در این دنیای مجاز ی دوستی بود که مدت زیادی وبلاگش به روز نشد .. به او سر زدم تا ببینم چرا .. خبری دیدم به نقل از خواهر زاده او که دایی اش هرگز وبلاگش را به روز نخواهد کرد .... او هزگز ویلاگش را به روز نخواهد کرد یاداشتهای یک همشهری