چهارشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۵

ظهور عبدالمالکها

دیدن فیلم سربریدن جوانی توسط گروهی موسوم به جندالله من را بی اختیار یاد گروهای افراطی که سالیانی است ذر عراق و چند کشور اسلامی دیگر به اصطلاح در حال جهاد و پیکار با کافران هستند انداخت . سخنان عبدالمالک را خوانده ام و شنیده ام او بارها سخن از ستم های که بر او و قوم بلوچ شده گفته .. واین را انگیزه اعمال تروریستی خود(انگیزه قومی) در راه چیزی که خود به اصطلاح قیام (جهاد) میخواند بر شمرده .. و با القای اینچنین هذیانهای و گزافه گویی سعی در محق جلو دادن عملیات تروریستی خود در تاسوکی دارد . ظهور نا ارامیهای چند ماه گذشته د رایران و شکل گرفتن گروهای که با القا و بهرگیری از مسایل قومی و نژادی در صدد تفرقه اندازی میان قومهای ایرانی وبهره برداری از شرایط موجود هستند (نمونه های افریقای ) ان را در کشور سومالی و سوادان میتوانیم به وضوح مشاهده کنیم که داری حکومتی نیمه فدرال ولی با درگیریهای قومی و نژادی هستند ؟!(ملتی به دور از واقعیتهای جهانی) ودر انزوا جهانی که در گوشه ای از افریقا مشغول تکه پاره کردن همدیگر هستند ایا کسانی در اندیشه بر پای چنین روش و شیوه ای در ایران هستند؟؟ اتفاقات مشکوک ماه های گذشته شاید اغاز گر چنین طرز تفکری میباشد ؟ .از نظر نگارنده درگیری نژادی و قومی در ایران تنها سدی است برای دوری از اتحاد و یکپارچگی مردمان ایران زمین در جهت رسیدن به ارمانی که در سالهای گذشته ان را مردمسالاری و رسیدن به دموکراسی میخواندند ظهور فرقه های جدای طلب در اهوازو (اعدامهای اهواز) بروز نا ارمیها در بلوچستان واخیرا نا ارامیهای شهر تبریز و عدم موفقیت وزارت کشور و وزارت اطلاعات در خنثی کردن ویافتن عوامل نا ارامیها در بلوچستان وعدم اطلاع رسانی دقیق در مورد فاجعه جاده بم به کرمانو واقیع اهواز تنها علامت سوالی که در جلوی این معما و شاید پازل چند قسمتی وجود دارد بزرگتر میکند .. ؟ که چه اهدافی در پی ظهور این ناارامیها دنبال میشود وگروهی که برنده واین نا ارامیها و تفرقه ایجاد شده میان قومیتهای ایرانی براستی چه کسانی هستند ؟!چگونه کشیدن یک کاریکاتور باعث تجمع ده ها هزار نفری در تبریز میشود ؟ حال همین تبریزیان محترم ودر میان اس ام اس های ارسالی برای همدیگر بارها از لطیفه های که یک طرف ان شخصیت اذری زبان دارد استفاده میکند ؟ پرداختن به این مساله و چگونگی و.برسی ضمینه های ظهور عبدالمالکها در ایران مستلزم برسی و پیگیری دقیق تری میباشد که متاسفانه مورد بی توجهی دولتمردان ما قرارگر فته است بنا به دلایلی که بر ما نهان است ؟ براستی برنده واقعی نا ارامیهای ایران چه کسانی میتوانند باشند ؟