یکشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۵

بیانیه کانون وبلاگنویسان ایران در مورد سرکوب تجمع زنان در 22 خرداد

بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران (پن‌‌لاگ) در رابطه با سرکوب تجمع مسالمت آمیز زنان در ۲۲ خردادیکی از دستاوردهای مهم
جوامع متمدن به رسمیت شناختن حقوق انسانی و منع تبعیض جنسی و خشونت علیه زنان است ادامه