جمعه، تیر ۲۳، ۱۳۸۵

اکبر گنجی چالشی نو 2

مصاحبه اکبرگنجی با رادیو فردا و بی بی سی که حساسیت های فراوانی را دربین اپوزوسیون مخالف رژیم در داخل و خارج از کشور بر انگیخت سخنانی که دچار تناقضاتی درونی و شدید است ؟ از نگاه نگارننده سخنان گنجی وادعا های ایشان پیرامون تغیر حکومت جمهوری اسلامی ( مصاحبه ایشان با بی بی سی) و جایگزنی نظامی بر پایه اسلام دمکراتیک(برداشت شخصی) و همچنین ادعاهای ایشان در خصوص اینکه ایشان روزنامه نگاری بیشتر نیستند می باشد و عملا چهره ایشان را از روزنامه نگاری منتقد حکومت به مهره ای سیاسی و یک فعال سیاسی مبدل کرده است .... هر چند اکبر گنجی که خود را یک روشنفکر اسلامی میداند و خواهان نمایش وجه دیگر از اسلام و حکومت بر پایه اسلام دموکراتیک می باشد .. شاید به نوعی یاد اور داستان تکراری دوم خرداد که بر پایه های وعده هایی که برقرای اصول اولیه دمکراسی و اجرای ان را در کشور نوید می داد وبا تحت تاثیر قرار دادن احساسات 20 میلیون ایرانی و حمایت انان شکل گرفت ومنجر به قدرت رسیدن جناب خاتمی وهمفکرانش ( روشنفکران اسلامی ؟) در قوه مجریه شد..عملا نتیجه ای به منفع ملت ایران در پی نداشت (جز برملا شدن قتلهای زنجیرهای و نقش حکومت دران )و صرفا به قدرت رسیدن روشنفکران اسلامی وزمام داری انان طی 8 سال منجر به کسب اعتبار نزد دول اروپای و پر رونق شدن داد و ستدهای .معاملات تجاری و( در این دوره المان تبدیل به بزرکترین شریک تجاری ایران شد ) محکم شدن پایه های رانتهای و خاص در جهت بهره برداری اقتصادی برای عده ای خاص را در بر داشت ..و عملا تنها جریانی که در این دوره توانستند از ظهور روشنفکران اسلامی بر قسمتی از مسند حکومت بهره ببرند ..جریانهای ناپیدای اقتصادی و گم شده در تار پود حکومت بودند .. وعملا منافع ملی و رای 20 میلیونی مردم ایران بهره ای جز بالا رفتن نرخ تورم وهمچنین بالا رفتن میزان فقرو فساد واعتیاد واختلافات طبقاتی نبرد .. پیرامون نقد گفته های گنجی نباید این نکته را فراموش کرد که اکبر گنجی که همواره خود را یک روشنفکر اسلامی میخواند بر پایه اندیشه وافکار درونی خود که همانا نشعت گرفته از اسلام است اصول و مانیفیست وتز خود را ارئه کرده ..وطبق باورها و اعتقادات خود به ترویج این افکار می پردازد .. که این خود با گفته های ایشان در خصوص نه دین دولتی و نه دولت دینی در تعارض و تناقض شدید میباشد شاید دریافت جوایز مهم روزنامه نگاری در جهان توسط گنجی ایشان را در مقام یک روزنامه نگار و(زندانی سیاسی سابق ) ایشان را از این منظر شاخص و داری رتبه و منزلت نزد جوامع بین الملی کرده باشد ..ولی ایشان در مقام یک فعال سیاسی و در قالب یک رهبر سیاسی ولیدر دچار سکته ای ناقص در بدو تولد شده است ..